A foglalkozásokról

Az ismerkedési, ráhangolódási szakaszban egy aranyos játék, a szeretetbáb segít. Bemutatom a csoportnak, a gyerekek is bemutatkoznak neki. A szeretetbáb egyenként megpuszilja a gyerekek arcát, feje búbját, karját, ezzel átadva a varázst, ami a foglalkozásokon szükséges. Eljátszom, hogy a szeretetbáb a fülembe súgja mondandóját, amit közvetítek a gyermekeknek, hiszen az ő nyelvét csak én értem. A gyerekek bemutatkoznak, elkezdődik a foglalkozás.

-         A gyerekek figyelmének összpontosítását gyakoroljuk, megteremtjük a hangulatot. Verbális fejlesztés, kommunikáció gyakorlása történik, megtanulják, hogyan szólaljanak meg egymás, vagy a felnőttek előtt. Ismerkednek egymással, kialakul a csoport.

Bemelegítés
Szép, lágy zene szól a háttérben, együtt végezzük a gyakorlatokat. Elképzeljük, hogy egy varázserdőben vagyunk, ahol bármik lehetünk. Először megnövünk, lábujjhegyre állunk, nagy fák leszünk. Ágak az ujjaink, megmozgatjuk őket sorban. Fúj a szél, a fák hajladoznak oldalra, előre, hátra, körbe. Leguggolunk, pici bokrok vagyunk, amelyekre néha-néha rászáll egy madárka, egy pillangó, vagy egy katicabogár. Ebben a bokorban állatkák is élnek, átváltozunk, nyuszik leszünk. Kiugrunk a bokorból, ugrálunk körben haladva. Kicsi békák, vagy nagyobb őzikék is lehetünk, végig mozgásban vagyunk. Folytatjuk a sétát, óriások, majd törpék leszünk, lábujjhegyen majd sarkon járunk. Elképzeljük, hogy követünk egy kis állatot, nagyon halkan, puhán lépkedünk. Odamegyünk hozzá, megsimogatjuk, majd elköszönünk tőle. Haladunk tovább a körben, lassabban majd gyorsabban. Időnként óvatosan megállunk, irányt változtatunk.

-         Fantáziajáték mozgással összekötve, mely fejleszti a testtudatot, a finommotorikát, a test függőleges zónájának érzékelését, a ritmust, a térérzékelést, az alapvető téri irányok rögzülését, a dinamikát, a percepciót, a testrészekre való koncentrálást, különböző testhelyzetek gyakorlását.

Fejlesztő, főként mozgásos játékok:

STOP-játék - körben haladnak, különböző instrukciók szerint - most kötéltáncos legyél; lovacska vagy, szaladgálhatsz; cirkuszi bohóc járását utánozd, aki hatalmas cipőt hord; most legyél lomha jegesmedve, vagy épp totyogó kis pingvin - majd
amikor azt mondom STOP, megállnak abban a mozdulatban, amit épp végeztek. Miután 3-ig számolok, mehetnek újra körbe.

-         A játék fejleszti az önuralom, önkontroll képességét, megtanít a figyelem összpontosítására, a fantázia megelevenedik,
fejlődik az akusztikus figyelem, a térpercepció, rögzülnek az irányok.        
 Aranybéka - Törökülésben elhelyezkednek körben. Becsukják a szemüket, elképzelik, hogy kicsi aranybékák, akik egy tavirózsán csücsülnek mozdulatlanul, nagyon csendben. Várják a legyeket. Amikor meghallják a légy zümmögését, kinyújtják a nyelvüket és eljátsszák, hogy megeszik. A játék közben CD-ről különböző állathangokat játszok be, a légyzümmögést pedig én utánzom. A végén a fülembe súgják hány legyet fogtak, továbbá megbeszéljük milyen állathangokat hallottak még a játék során.

-         A gyakorlat alatt ellazítják arcukat, lecsillapítják gondolataikat, felfrissülnek, nyitottabbak lesznek, fejlődik az auditív észlelés, rögzülnek a számfogalmak.

Adom-fogom ritmusjáték - Körben állunk, mindenkinek a jobb kezében van egy kislabda. Mondjuk: adom - ekkor átadjuk a labdát a mellettünk állónak, de közben a bal kezünkkel átvesszük a másik oldalunkon állótól a labdát. Együtt mondjuk: fogom - átadjuk bal kézből jobb kézbe a labdát és így tovább. Nagyobb gyermekeknél nehezíthetjük a játékot irányváltással (balra halad a labdajárás) vagy oldalra lépegetéssel. Az adom-fogom ritmusra mondva lehet lassabb és gyorsabb is.

-         Irányok rögzülése, koncentráció, ritmus és koordináció fejlesztése.

Agytorna - Rejtvény játék. Körben ülünk, becsukjuk a szemünket. Különböző egyszerű dolgokat írok körül (nap, hó, gyertya, ágy, stb.). A gyerekek elképzelik, majd hangosan kimondják mire gondoltak. Nincs jó vagy rossz válasz. Példa: Sárga színű vagy, nagyon fényes. Az emberek szeretnek téged, mert melegséget árasztasz sugaraiddal. Reggel felkúszol az égre és mindenki vidám lesz tőled. Este elköszönsz, gyakran csodálnak ilyenkor az emberek szép, piros színed miatt. Felmelegítesz, ha fázunk, nagyon örülünk, ha látunk. Megoldás: a nap.

-         Vizuális helyzet felismerése, vizuális memória, képzelet, koncentráció, alaklátás és formaállandóság fejlesztése, percepciófejlesztés, verbális fejlesztés történik.

Intenzív tánc eszközökkel - Színes, szép kendők közül választhatnak. Közepesen gyors zenére mozdulatokat
ismétlünk a kendőkkel. 

-          Elhelyezik magukat a térben, koordinálják a testrészeiket, ritmus, auditív észlelés fejlesztése, nagymozgások, egyensúly, térérzékelés, alapvető téri irányok, oldaliság érzékelése.

Légzőgyakorlat - Könnyű, színes, műanyag kislabdákat kapnak. Hasra fekszenek és megpróbálják elfújni a labdát. Kendőkből készített kis kapuba be lehet fújni a labdát. Párban is gyakorolhatják. Egymással szemben hasalnak, átfújják a labdát társuknak.

-         Koncentráció, mélyebb légzés megtanulása, görcsösség oldása, ellazulás, sikerélmény.

Levezetés - cica-játék - Képzeljétek el, hogy kicsi cicák (lehet kutyus is) vagytok, az egész napot végigjátszottátok, ugrabugráltatok, szaladgáltatok, fára másztatok, ezért nagyon elfáradtatok. Keressetek egy helyet, ahol meg tudtok pihenni. Gömbölyödjetek össze, én körbe megyek és megsimogatom a hátatokat, ha ügyesek voltatok. Amikor kipihentétek magatokat, nyújtózzatok egy nagyot, ahogy a cicák szoktak.

A foglalkozás végén megkérem a gyermekeket, a kölcsönkapott varázsport egyenként fújják vissza a szeretetbábra, hogy legközelebb is tudjon adni belőle. A szeretetbáb elmondja az óra végén, hogy viselkedett a csoport, majd elköszön a
gyerekektől a következő alkalomig.

Elköszönéskor lehetőségük van véleményüket játékos formában jelezni felém egy nyomda és egy rajzlap segítségével. Egyenként felírom a nevüket, majd a megfelelő helyre (valamelyik kép alá) pecsételhetnek. A jelzés egyszerű:

jól éreztem magam   nem éreztem jól magam 


A játékokhoz többet között Dr. Gőbel Orsolya pedagógiai szakpszichológus Varázsjátékok című könyvsorozata adott ihletet.